Tutvustus

OÜ TULVES on loodud Tartus aastal 1990.  Suvel alustame oma 27. tööaastat.

Meie eesmärgiks on olnud ja on pakkuda meie klientidele parimaid lahendusi veetöötluse alal.

Vee kvaliteet peab alati vastama Joogivee Standardi nõuetele organoleptiliste näitajate osas, s.t. et vesi peab olema selge, hea maitsega ja ei tohi määrida majapidamismasinaid ja sanitaartehnikat. 

Koos kliendiga otsime alati sobivaima tehnoloogilise lahenduse olenevalt toorvee analüüsist, kohalikest oludest ja kliendi vajadustest ning võimalustest.

Meie klientideks on valdavalt väiketarbijad (individuaal),  vallad,  farmid, väikekatlamajad jne.

 

Meie valikuvõimalused:

 

  • Üleliigne raud, mangaan, väävelvesinik  vees
  • Filterseadmed erinevate täidistega  (Killustik,  Birm, Greensand, Greensand Plus,  FMH, ioonvahetusmaterjalid).
  • Oksüdatsioon (olenevalt lähtevee kvaliteedist)  Õhuga, kaaliumpermanganaadiga, klooriga.
  • Vesi on väga kare  (katlakivi teke, ebameeldivad laigud sanitaartehnikal, toidunõudel)
  • Veepehmendusseadmed nii külmale, kui soojale veele, joogivee kareduse vähendamiseks ja  kateldes ning boilerites katlakivi väljasadenemise vältimiseks.
  • Vesi peab olema väga väikese sooladesisaldusega (juhtivusega)
  •  Pöördosmoosseadmed
  • Ammooniumi, nitraadi, nitraadi sisaldus suur

 

Pakume vastavalt vajadusele

 

Meie partnerite abiga Euro Liidus suudame lahendada peaaegu kõik joogi- ja tarbevee kvaliteedi parandamisega seotud probleemid.

 

Valime seadmed, paigaldame ( suuremate tööde korral koos meie koostööpartneritega – Puurkaevu pumba paigaldamine, hoonete  /ruumide/ sanitaarremont, sise- ja väliskanalisatsiooni ühendamine v. rajamine, vajalikud elektritööd),  käivitame, seadistame ja hooldame (eraldi kokkuleppel).

 

Meie partneriteks on   CWG GmbH  Saksamaal,  PROEKO Poolas.

RST Valga,  Siimel OÜ, Valmap OÜ, Saniterm oü,  ja mitmed sanitaartehniliste töödega tegelevad FIED ning väikeettevõtted.